ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Οργανικής Μονάδας ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στερέωσης και των λυμάτων εμφάνισης του Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Αποκεντρωμένης Οργανική Μονάδας Καλαβρύτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Οργανικής Μονάδας ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στερέωσης και των λυμάτων εμφάνισης του Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Αποκεντρωμένης Οργανική Μονάδας Καλαβρύτων