Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4368/16 (21Α)  και μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματά τους κατά τη λήψη ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας και παρακολουθεί και παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της προστασίας τους.
            Στόχος του γραφείου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΣΥ, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύουν νομοθετικό πλαίσιο.
Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο προκειμένου να αναζητηθεί η καλύτερη λύση σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.
            Σκοπός είναι αφενός η αντιμετώπιση του εξατομικευμένου προβλήματός τους και αφετέρου η καταγραφή της δυσλειτουργίας που παρουσιάσθηκε στη διαδικασία, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση του συστήματος.

Στελέχωση Γραφείου:

 

Τίγκα Γεωργία                       (Κοινωνική Λειτουργός)

Τσαμολιά Χαρίκλεια            (Νοσηλεύτρια Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων)

Τσιλιγιάννης Δημήτριος      (Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης Ασθενών)

 

Πρόσβαση στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

 

Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στο ισόγειο δίπλα από το γραφείο της Διευθύνουσας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά 08:30πμ. – 14:30μμ., εκτός Αργιών.

 

Επικοινωνία:

 

Τηλ:  26910 59496

         26910-59418

 

e-mail: grpoliti@gnaigio.gr