ΕΚΑΒ: 166

Τηλ. Κέντρο: 26910 22222

Τμήμα Επειγόντων: 26910 59401

Ραντεβού: 14500

Διοικητής: 26910 59429

Διοικητικός Διευθυντής: 26910 59432

Διευθύντρια Νοσηλ. Υπ.: 26910 59439

Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων: 26910 59430

Α' Βάθμια Υγ. Επιτροπή: 26910 59464

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΣΥΖΕΥΞΙΣ:

ΤΗΛ.: 26913 60100 - 26913 60200 - 26913 60300