ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (1393)

Δείτε το έγγραφο

Δείτε το έγγραφο τελικής διαβούλευσης

Τεχνικές προδιαγραφές μηχανήματος φακοθρυψίας