ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Δείτε το έγγραφο

Τεχνικές προδιαγραφές συντήρησης ups