ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Δείτε το έγγραφο