ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Δείτε το έγγραφο

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δείτε το έγγραφο

ΕΙΔΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ