Τεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δείτε το έγγραφο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ