ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Δείτε το έγγραφο

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Οδοντιατρικού Μηχανήματος & περιφερειακού εξοπλισμού