Τελικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ειδικών Πρωτεϊνών

 

Δείτε το έγγραφο

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ