ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, δηλαδή αναλωσίμων για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και φαξ (μελάνια/toner,μελανοταινίες)


Σχετικό έγγραφο


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ