Υποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές των εξής διαγωνισμών:

1. Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών φύλαξης

2. Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών διανομής γευμάτων

3. Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων για την συντήρηση συστημάτων πληροφορικής

4. Ανάδειξη αναδόχου παροχής λογιστικών υπηρεσιών και ορκωτών

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας στο email:prom2@gnaigio.grμέχρι την Τρίτη 29-09-2015 και ώρα 12:00π.μ.

 


Σχετικό έγγραφο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΟΡΚΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ