ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Δείτε το έγγραφο

Τεχνικές προδιαγραφές αιματολογικών αντιδραστηρίων

Τελική Διαβούλευση

 Τελικές τεχνικές προδιαγραφές αιματολογικών αντιδραστηρίων