ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δείτε το έγγραφο

Τεχνικά χαρακτηριστικά ενδοφακών

Τεχνικά χαρακτηριστικά οφθαλμολογικού εξοπλισμού

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δείτε το έγγραφο

Πρακτικό επιτροπής