ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε το έγγραφο