Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Δείτε το έγγραφο