ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δείτε το έγγραφο