ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Δείτε το έγγραφο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δείτε το έγγραφο

Τελικές  προδιαγραφές αναλώσιμου υλικού χειρουργείου

Πρακτικό επιτροπής