Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Δείτε το έγγραφο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ