ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Δείτε το έγγραφο