ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΒΙΔΩΝ ΨΑΛΙΔΙΟΥ

Δείτε το έγγραφο

Τεχνικές προδιαγραφές  για αρθροσκοπικά εργαλεία χειρός