Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στερέωσης και των λυμάτων εμφάνισης του Ακτινολογικού Εργαστηρίου της Αποκεντρωμένης Οργανική Μονάδας Καλαβρύτων

Δείτε την Πρόσκληση