ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

Δείτε την Πρόσκληση