ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Δείτε την Πρόσκληση