ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δείτε τη Διακύρηξη