ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τoν Έλεγχο & Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια-Κινητήρας-Αυτοματισμός)

Δείτε τη Διακύρηξη