ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των μηχανημάτων της κεντρικής αποστείρωσης

Δείτε τη Διακύρηξη