ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα της
Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων

Δείτε τη Διακύρηξη