ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

Δείτε τη διακήρυξη