ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΚΛΙΒΑΝΟΙ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ GETINGE) N.M. ΑΙΓΙΟΥ (2903)

Δείτε τη διακήρυξη