ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δείτε τη διακήρυξη