ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ELVIRA ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Δείτε τη διακήρυξη