ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Γ.Ν. ΑΝΑΤ. ΑΧΑΙΑΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)

Δείτε τη διακήρυξη