ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Δείτε τη διακήρυξη