ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Η/Υ-ΟΘΟΝΕΣ-SWITCH)

Δείτε τη Διακήρυξη