ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Δείτε τη Διακήρυξη