ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

Δείτε τη Διακήρυξη