ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (Ν.Μ. Αιγίου)

Δείτε τη Διακήρυξη