ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ UPS & ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ) (2713)

 Δείτε τη Διακήρυξη