ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)

 

Δείτε τη Διακήρυξη