ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ & ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δείτε τη Διακήρυξη