ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ Η/Ζ (Γεννήτρια- Κινητήρας- Αυτοματισμός) Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Δείτε τη Διακήρυξη