Ενίσχυση του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας- Οργανική Μονάδα Καλαβρύτων με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19 (5073453)

Δείτε το έγγραφο