Ενίσχυση του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας- Οργανική Μονάδα Αιγίου με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

Δείτε το έγγραφο