Ανάρτηση Τελικής Μοριοδότησης/Κατάταξης (κατόπιν των συνεντεύξεων) της δεύτερης (3) τριάδας υποψηφίων για τη θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής, Επιμελητή Β' (2259)

Δείτε τον Πίνακα