Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας Προκυρήσει: Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια του είδους: «Εργαστηριακά Φίλτρα»

Δείτε τη Διακύρηξη