ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Δείτε την Προκήρυξη