Το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου

Από το 1958 το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου βρίσκεται στο πλευρό του ασθενούς της Αιγιάλειας. Τα τελευταία χρόνια με τις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και του προσωπικού  εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που παρέχει στους ασθενείς υψηλής ποιότητος Ιατρικές Υπηρεσίες.           

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας έγκειται στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τόσο από τις υπηρεσίες υγείας όσο και από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουμε. Με ομαδικό πνεύμα και κοινούς στόχους, το προσωπικό του Γ.Ν. Αιγίου εργάζεται για άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των ασθενών σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της Αιγιάλειας.  

 Εγγύηση στον ασθενή

 Στο Γ.Ν. Αιγίου εργάζεται άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και υπάρχει διαρκής ανανέωση του βιοϊατρικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται στον εισερχόμενο ασθενή ότι θα απολαύσει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

 Καλωσόρισμα στο Αύριο:   

 1. Ανάπτυξη νέων τμημάτων όπως Καρδιολογική, Ουρολογική και Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική.   

 2. Άνετες αίθουσες αναμονής και φιλικό περιβάλλον.   

 3. Γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση.   

 4. Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων.